Drivmedel för alla tillfällen

Vi har vad du behöver. På Qstars stationer hittar du en mängd drivmedel för olika typer av fordon, och en rad förnybara alternativ. Vad passar din tank? Ta en titt på vårt sortiment.
Vad är oktan?

Oktantalet är ett mått på drivmedlets förmåga att förhindra självantändning, så kallad knackning. Knackning sliter på motorn och gör att drivmedlets energi inte utnyttjas maximalt. I moderna motorer finns elektronik som känner av och anpassar sig efter oktanhalten.

95:an
 • Blyfri
 • Miljöklass 1
 • Innehåller etanol

Bensin 95 oktan är en oblyad bensin avsedd för bensinmotorer, och en svensk storsäljare. 95:an innehåller 10 % etanol – ett förnybart bränsle som bidrar till att minska de fossila koldioxidutsläppen.

98:an
 • Blyfri
 • Miljöklass 1
 • Innehåller etanol

Bensin 98 oktan är ett drivmedel för fordon som drar nytta av eller kräver 98 oktan. Det är en oblyad bensin avsedd för bensinmotorer. 98:an innehåller etanol – ett förnyelsebart bränsle som bidrar till att minska de fossila koldioxidutsläppen – och uppfyller kraven från Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS 155422.

Diesel B0
 • Lågsvavligt
 • Dieselstandard EN590
 • Lång hållbarhetstid

Diesel B0 är ett svavelfritt drivmedel med särskilt lång hållbarhetstid. Det passar dig som har en tank som står still i långa perioder under året, exempelvis i säsongsfordon som båt eller motorcykel, och dig som kör väldigt sällan. Diesel B0 uppfyller kraven enligt den europeiska dieselstandarden EN590.

RME – vad är det?

RME framställs genom att ta bort glycerol från rapsolja med hjälp av metanol. De som blir kvar är en förestrad rapsolja – så kallad rapsmetylester. Den är jämnare i kvalitén än ren rapsolja och är mycket tålig mot kallt väder. Resultatet är en biodiesel som kan användas som ett miljövänligare alternativ till vanlig diesel.

Diesel B7
 • Lågsvavligt
 • Dieselstandard EN590
 • Innehåller RME

Diesel B7, även kallad diesel med RME (FAME), är en förnybar uppdatering av den klassiska dieseln. Det är ett lågsvavligt motorbränsle för dieselmotorer i personbilar, tyngre fordon och arbetsmaskiner. Diesel B7 uppfyller kraven enligt den europeiska dieselstandarden EN590.

Vi rekommenderar att lagra drivmedlet i max ett år och att regelbundet utföra vattenkontroll i cisternen eller lagringsplatsen.

Neste My Förnybar Diesel (HVO100)
 • Förnybart bränsle
 • Miljöanpassat dieselalternativ
 • Lägre utsläpp

Vårt biobränsle Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) finns för dig som vill göra ett riktigt bra val. Det är ett dieselbränsle framställt helt på förnybara råvaror, anpassat för nordiskt klimat och dieselmotorer.

Drivmedlet fungerar för lätta som tunga fordon, har hög tändvillighet och hög kylprestanda (ned till -30 grader). Det är en kemisk kopia av vanlig diesel, med samma höga prestanda men som ger lägre utsläpp av växthusgaser.

HVO100
 • Förnybart bränsle
 • Alternativ till diesel
 • Lägre utsläpp

HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Det är en kemisk kopia av vanlig diesel, med lika hög prestanda men som ger lägre utsläpp av västhusgaser. HVO är ett klimateffektivt drivmedel anpassat för nordiskt klimat och dieselmotoreroch det fungerar med fördel i både lätta och tunga fordon ner till -30 grader.

RME
 • Biobaserat bränsle
 • Lägre utsläpp
 • Alternativ till diesel

RME är ett biologiskt nedbrytbart bränsle, producerat på nordiska råvaror, som är anpassat för både fordon och arbetsmaskiner. Det förnyelsebara bränslet har lägre påverkan på växthuseffekten, lägre utsläpp än vanlig diesel, men mycket god körbarhet. Bränslet kan användas i de flesta dieselmotorer.

Alkylatbensin
 • Bensen- och aromatfri bensin
 • För två- och fyrtaktsmotorer
 • Lägre skadliga utsläpp

Alkylatbensinen är en miljöanpassad bensin, framtagen för att ge så låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen som möjligt. Den är nästan helt fri från hälso- och miljöfarliga ämnen som bensen och aromater, och minskar bildningen av marknära ozon med ca 40%. Bensinen används i två- eller fyrtaktsmotorer, kan lagras länge och håller motorn lättstartad.

AdBlue
 • För avgasrening
 • Säker användning
 • Giftfri

AdBlue är en tillsats som används för att rena dina avgasrör. Den används i fordon med SCR-teknik, har en egen tank – och får aldrig blandas i diesel. Lösningen består av 32,5% urea och 67,7% avhärdat vatten, som renar avgaser genom att omvandla skadliga koldioxidutsläpp till kväve och ånga. Vätskan är klar, giftfri och helt säker att hantera.

Spolarvätska
 • Klimatsmart
 • Svanenmärkt
 • Löser upp föroreningar

Spolarvätska är en utspädd, klar vätska, som är klimatsmart och svanenmärkt. Den tillverkas av restprodukter från skogsindustrin, och drar därför inte några egna resurser – vilket minimerar utsläpp av fossil koldioxid. Den löser effektivt upp vägsalt, trafikfilm och andra föroreningar på både bilrutor och strålkastare.

E85
 • Förnybart
 • Upp till 85% etanol
 • För bränsleflexibla bilar

Känt i folkmun som “etanol”, är E85 en blandning av etanol och bensin. Det är ett förnyelsebart bränsle som bidrar till minskad växthuseffekt. Mängden etanol varierar från mellan 85% på sommaren till ca 75% på vintern, för lättare starta bilen i minusgrader. E85 är specifikt avsett för bränsleflexibla bilar, s.k. FFV-fordon, som kan tankas med både etanol E85 och bensin.

Våra drivmedel förändras över året

Beroende på var i landet du befinner dig ändras drivmedelsblandningen för bensin- och dieselprodukter under året, detta för att ska kunna starta bilen vid kallare väder. Använder du sällan ditt fordon bör du planera en tankning efter skiftesdatumet så du inte får problem att starta när det blivit kallt. Du ser mer information om områden och tider i tabellerna nedan. (Alla temperaturer är angivna i Celsius)

Region 1

Skånes, Blekinges, Hallands, Kalmar, Kronoberg, Jönköpings, Västra Götalands, Värmlands, Örebros, Södermanlands, Stockholms, Västmanlands, Uppsala och Dalarnas län.

Region 2

Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Region 3

Norrbottens och Västerbottens län.

Begrepp

CFPP: (Cloud Filter Plugging Point): – Den temperatur som bränslefilter sätts igen vid.

Ångtryck: Hur mycket avdunstning som sker från bensinen. Högre värden innebär mer avdunstning och ger bättre startegenskaper vid kyla.

Vinter 2: I Region 3 finns en period med högre krav. Benämns Vinter 2 i tabellen.

Bensin
Region 1
Sommar
1/5-15/9
Vinter
16/9-30/4
Ångtryck
(min-max)
45-7065-95
Bensin
Region 2
Sommar
1/4-15/10
Vinter
16/10-31/3
Ångtryck
(min-max)
45-7065-95
Diesel
Region 1
Sommar
1/4-15/10
Vinter
16/10-31/3
Grumlingstemperatur-10-16
CFPP (Cloud Filter Plugging Point)-20-26
Diesel
Region 2
Sommar
1/5-15/9
Vinter
16/9-30/4
Grumlingstemperatur-10-16
CFPP (Cloud Filter Plugging Point)-20-26
Diesel
Region 3
Sommar
1/5-15/9
Vinter
16/9-30/4
Vinter 2 15/12-1/3
Grumlingstemperatur-10-22-30
CFPP (Cloud Filter Plugging Point)-20-32-32

Det här känns som början på något fantastiskt!

Skriv ett par rader om ditt ärende och fyll i mail eller telefonnummer, så hör vi av oss så fort vi kan. Självklart kan du ringa oss istället, om det passar dig bättre!