Swea Energi

Är det bulk du behöver så levereras den av vårt systerbolag Swea Energi. Som en av Sveriges största aktörer levererar Swea Energi både diesel, förnybart och eldningsolja till kommuner, företag och organisationer över hela landet. Dagligen förser de åkerier, lantbruk, entreprenadföretag och andra verksamheter i Sverige med säkra leveranser av bränsle och smörjmedel. Tryggt. Enkelt. Nära.