Qstar
Hitta mack

Information till arbetssökande och referenspersoner

Information till arbetssökande och referenspersoner om Qstars behandling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Varför behandlar vi personuppgifter?

Ändamål med behandlingen och vår rätt att behandla personuppgifterna

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att tillsätta tjänster. Vi kan även behandla dina personuppgifter i samband med eventuella rättsliga anspråk. Vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål är berättigat och att dina intressen inte väger tyngre. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser såsom krav från myndighet med avseende på personuppgiftsbehandling. Det är en förutsättning för att du som arbetssökande ska kunna söka en tjänst hos oss att vi kan behandla dina personuppgifter.

Vem kan vi inhämta dina uppgifter från?

Vi kan inhämta personuppgifter om arbetssökandes inkomst och skuldhistorik från Creditsafe i Sverige AB, eller motsvarande kreditupplysningsföretag, samt referenser från de referenspersoner som du som arbetssökande har angett. Vi kan inhämta personuppgifter om referenspersoner från arbetssökande i samband med ansökan till en tjänst.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag, med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. För närvarande sker behandling av dina personuppgifter av företag i de länder utanför EU/EES som framgår av följande länk. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler, vilket har accepterats som en godtagbar skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen. Om behandling av dina personuppgifter sker av företag i USA kan sådant företag ha anslutits till Privacy Shield, vilket också har accepterats som en godtagbar skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under ett år efter att aktuell tjänst har tillsatts. Om tvist har inletts kan vi behandla dina personuppgifter under den tid som tvisten pågår.

Qstar Försäljning AB är ett  bensin- och drivmedelsbolag på den svenska marknaden. Våra varumärken är Qstar, Pump och Bilisten och du hittar våra mackar på landsbygden, på mindre orter och i vissa större städer.

Qstar Försäljning AB ingår i DCC Group

Välkommen till oss!

Kontakta Kundservice
011 - 28 00 00

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Instagram AppIcon FIX

Qstar Försäljning AB
Box 633 (besöksadress: Spårgatan 5)
601 14 Norrköping

Org nr. 556349-2262