Qstar
Hitta mack

Information till kunder

Information till tankkortskunder (Qstar-kort) och bankkortskunder med Cardivationavtal (kvittokopia på mail) om Qstars behandling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, (”Qstar”) är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt lag.

För bankkortskunder med Cardivationavtal (kvittokopia på mail) är Qstar och Card Network Solutions Europe AB, Spårgatan 5, 602 23 Norrköping, tel. 011-18 77 77, s.k. gemensamt personuppgiftsansvariga eftersom Card Network Solutions Europe AB för ett adressregister med ditt namn och din e-postadress som även används av andra leverantörer som du aktivt har anslutit dig till för att motta kvittokopia på mail. Qstar ansvarar för att tillhandahålla dig relevant information om behandlingen av personuppgifter och tillgodose dina rättigheter enligt lag.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring och att invända mot att vi kartlägger dina köpvanor. Om du har lämnat ditt samtycke till att få erbjudanden från Qstars affärspartners kan du alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, tel. 011-28 00 00, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Ändamål med behandlingen och vår rätt att behandla personuppgifterna

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund, eller det företag eller annan juridisk person som du är verksam hos och som är kund hos oss. I det senare fallet bedömer vi att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter är berättigat och att dina intressen inte väger tyngre.

Vi anser också att vi har berättigade intressen för behandling av dina personuppgifter vid planering och utveckling av vår verksamhet, marknadsföring av våra egna produkter och tjänster, goodwill, administration av försäkringsärenden, säkerhetsändamål, uppfyllelse av krav för relevanta certifieringar och dylikt och rättsliga anspråk. I vissa fall måste vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att sköta vår ekonomi och bokföring men också för att följa kreditgivnings- och penningtvättskrav och andra krav från myndighet.

Vi behandlar bara dina personuppgifter för marknadsföring av andras produkter och tjänster om du har godkänt det.

Vi kan behandla uppgifter som rör din hälsa i samband med rapportering om incidenter. I den mån vi behandlar sådana känsliga personuppgifter är behandlingen nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk. Ändamålet med sådan behandling är att kunna hantera incidenter, t.ex. olyckor eller skadeåverkan.

Det är en förutsättning för att vi ska kunna ingå avtal med dig som privatkund att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Marknadsföring till dig

Vi kan som sagt behandla dina personuppgifter för att marknadsföra våra och andras produkter och tjänster. Behandlingen kan innebära att vi kartlägger dina köpvanor på våra stationer (s.k. profilering) för att kunna erbjuda dig individuellt anpassade förmåner och information om näraliggande stationer. Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring och att invända mot profilering genom att kontakta oss på tel. 011-28 00 00 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vem kan vi inhämta dina uppgifter från?

Vi kan inhämta uppgifter om din inkomst och skuldhistorik från Creditsafe i Sverige AB, eller motsvarande kreditupplysningsföretag, för att kunna bedöma om förutsättningar finns för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Detta gäller inte för bankkortskunder med Cardivationavtal (kvittokopia på mail).

Vi kan också inhämta offentliga namn- och adressuppgifter som rör dig från Creditsafe i Sverige AB, eller motsvarande upplysningsföretag, för att kontrollera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag, med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. För närvarande sker behandling av dina personuppgifter av företag i de länder utanför EU/EES som framgår av följande länk. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler, vilket har accepterats som en godtagbar skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen. Om behandling av dina personuppgifter sker av företag i USA kan sådant företag ha anslutits till Privacy Shield, vilket också har accepterats som en godtagbar skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med dig eller det företag eller annan juridisk person som du är verksam hos och som längst i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk. 

Qstar Försäljning AB är ett  bensin- och drivmedelsbolag på den svenska marknaden. Våra varumärken är Qstar, Pump och Bilisten och du hittar våra mackar på landsbygden, på mindre orter och i vissa större städer.

Qstar Försäljning AB ingår i DCC Group

Välkommen till oss!

Kontakta Kundservice
011 - 28 00 00

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Instagram AppIcon FIX

Qstar Försäljning AB
Box 633 (besöksadress: Spårgatan 5)
601 14 Norrköping

Org nr. 556349-2262