Qstar
Hitta mack

Information till potentiella företagskunder

Information till kontaktpersoner hos potentiella företagskunder om Qstars behandling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, (”Qstar”) är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse  eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Varför behandlar vi personuppgifter?

Ändamål med behandlingen och vår rätt att behandla personuppgifterna

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för marknadsföring av våra egna produkter och tjänster. Vi kan också behandla dina personuppgifter i samband med eventuella rättsliga anspråk. Vi bedömer att våra intressen är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre för dessa ändamål. Om du blir kund hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för andra ändamål, som du då får information om. Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss på tel. 011-28 00 00 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vem har vi inhämtat dina uppgifter från?

Vi har inhämtat dina personuppgifter från LindMarkmedia AB och/eller CreditSafe i Sverige AB.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag, med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. För närvarande sker behandling av dina personuppgifter av företag i de länder utanför EU/EES som framgår av följande länk. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler, vilket har accepterats som en godtagbar skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen. Om behandling av dina personuppgifter sker av företag i USA kan sådant företag ha anslutits till Privacy Shield, vilket också har accepterats som en godtagbar skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under tre månader för marknadsföringsutskick. Om du tackar nej till våra erbjudanden eller motsätter dig direktmarknadsföring kan vi spara dina uppgifter för att du inte ska få ytterligare utskick från oss i upp till ett år. Vi kan spara dina personuppgifter under en längre tid i samband med rättsliga anspråk.

Qstar Försäljning AB är ett  bensin- och drivmedelsbolag på den svenska marknaden. Våra varumärken är Qstar, Pump och Bilisten och du hittar våra mackar på landsbygden, på mindre orter och i vissa större städer.

Qstar Försäljning AB ingår i DCC Group

Välkommen till oss!

Kontakta Kundservice
011 - 28 00 00

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Instagram AppIcon FIX

Qstar Försäljning AB
Box 633 (besöksadress: Spårgatan 5)
601 14 Norrköping

Org nr. 556349-2262