Torsk på soppa

Vi gör helt enkelt det vi kan bäst. Bränsle. Inget mer, inget mindre. Våra drivmedel håller alltid svensk standard, och håller farten uppe för att hålla takt med våra kunder. Varsågod att ta en titt på vår buffé.

Vänta… Oktan?

Oktantalet är ett mått som visar bränslets förmåga att förhindra självantändning (s.k. knackning). Detta är något som sliter hårt på motorn, och gör att bränslets energi inte utnyttjas maximalt. I moderna motorer finns elektronik som känner av och anpassar sig efter oktanhalten i bränslet.

95:an
 • Blyfri
 • Miljöklass 1
 • Innehåller Etanol

En riktig klassiker. Bensin 95 oktan är en svensk storsäljare. Dock har det hänt en hel del med soppan du tankar med idag, jämfört med den 95-oktaniga bensinen dina föräldrar brukade tanka med.

95:an är en oblyad bensin avsedd för bensinmotorer. Den uppfyller kraven enligt Miljöklass 1, samt Svensk Standard SS 155422. Bensinen innehåller 5% etanol; ett förnyelsebart bränsle som gör att vi minskar de fossila koldioxidutsläppen.

98:an
 • Blyfri
 • Miljöklass 1
 • Innehåller Etanol

95:ans lite mer högpresterande syster heter bensin 98 oktan. Ett bränsle för dig med ett fordon som drar nytta av eller kräver 98 oktan.

98:an är en oblyad bensin avsedd för bensinmotorer. Den uppfyller kraven enligt Miljöklass 1, samt Svensk Standard SS 155422. Bensinen är utblandad med etanol; ett förnyelsebart bränsle som gör att vi minskar de fossila koldioxidutsläppen.

Diesel B0
 • Svavelfritt
 • Miljöklass 1
 • Lång hållbarhetstid

Diesel med lång hållbarhetstid använder du bara om du måste lagra bränslet i mer än ett år, eller om du är båtfantast och ofta befinner dig nära vatten.

Diesel B0 är ett svavelfritt motorbränsle som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1, samt Svensk Standard SS-155435. Denna produkt innehåller ingen inblandning av RME.

RME är lättare att säga än Rapsmetylester

RME framställs genom att ta bort glycerolen i rapsolja med hjälp av metanol. Det som blir kvar är en förestrad rapsolja, så kallad Rapsmetylester. Den är mycket tålig mot kallt väder, och är jämnare i kvalitén än ren rapsolja. Resultatet är en biodiesel, alltså ett miljövänligare alternativ till vanlig diesel. Och – även resterna tas hand om! Den utvunna glycerolen görs t.ex. smink av.

Diesel B7
 • Svavelfritt
 • Miljöklass 1
 • Innehåller RME
 • Upp till 65% förnyelsebart

Diesel B7, även kallad diesel med RME (FAME), är en miljömässig uppdatering av den klassiska dieseln. Idag innehåller den upp till 65% förnyelsebara kolväten.

Diesel B7 ett svavelfritt motorbränsle för dieselmotorer i personbilar, tyngre fordon och arbetsmaskiner. Den uppfyller kraven enligt Miljöklass 1, samt Svensk Standard SS-155435. Bränslet innehåller RME (FAME), ett förnyelsebart bränsle som minskar de fossila koldioxidutsläppen. Vi rekommenderar att lagra produkten i max ett år, samt att regelbundet utföra vattenkontroll i cisternen/lagringsplatsen.

HVO100
 • 100% förnybart bränsle
 • Miljöanpassat dieselalternativ
 • Lägre utsläpp

Om du vill göra ett riktigt bra val är vårt biobränsle Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) ett solklart alternativ. Det är ett klimatsmart dieselbränsle, framställt på enbart förnybar råvara.

HVO100 (som står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor) är anpassat för nordiskt klimat och används för dieselmotorer. Bränslet fungerar med fördel i både lätta och tunga fordon, har hög tändvillighet och god kylprestanda. Att köra på HVO100 gör stor skillnad för klimatet; bränslet har samma höga prestanda som vanlig diesel men ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO2).

E85
 • Förnyelsebart
 • Upp till 85% etanol
 • För bränsleflexibla bilar

Känt i folkmun som “Etanol”, är E85 en blandning av etanol och bensin. Det är ett förnyelsebart bränsle som bidrar till minskad växthuseffekt. Mängden etanol varierar från mellan 85% på sommaren till ca 75% på vintern, för lättare starta bilen i minusgrader. E85 är specifikt avsett för bränsleflexibla bilar, s.k. FFV-fordon, som kan tankas med både Etanol E85 och bensin.

RME
 • Biobaserat bränsle
 • Lägre utsläpp
 • Alternativ till diesel

RME är ett biologiskt nedbrytbart bränsle, producerat på nordiska råvaror, som är anpassat för både fordon och arbetsmaskiner. Det förnyelsebara bränslet har lägre påverkan på växthuseffekten, lägre utsläpp än vanlig diesel, men mycket god körbarhet. Bränslet kan användas i de flesta dieselmotorer.

AdBlue
 • För avgasrening
 • Säker användning
 • Giftfri

AdBlue är en tillsats som används för att rena dina avgasrör. Den används i fordon med SCR-teknik, har en egen tank – och får aldrig blandas i diesel. Lösningen består av 32,5% urea och 67,7% avhärdat vatten, som renar avgaser genom att omvandla skadliga koldioxidutsläpp till kväve och ånga. Vätskan är klar, giftfri och helt säker att hantera.

Alkylatbensin
 • Bensen- och aromatfri bensin
 • För två- och fyrtaktsmotorer
 • Lägre skadliga utsläpp

Alkylatbensinen är en miljöanpassad bensin, framtagen för att ge så låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen som möjligt. Den är nästan helt fri från hälso- och miljöfarliga ämnen som bensen och aromater, och minskar bildningen av marknära ozon med ca 40%. Bensinen används i två- eller fyrtaktsmotorer, kan lagras länge och håller motorn lättstartad.

Spolarvätska
 • Klimatsmart
 • Svanenmärkt
 • Löser upp föroreningar

Spolarvätska är en utspädd, klar vätska, som är klimatsmart och svanenmärkt. Den tillverkas av restprodukter från skogsindustrin, och drar därför inte några egna resurser – vilket minimerar utsläpp av fossil koldioxid. Den löser effektivt upp vägsalt, trafikfilm och andra föroreningar på både bilrutor och strålkastare.